Ovaj video objašnjava značajke leksika i vokabulara koje se uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja IELTS testa govorenja, a koje uključuju ustaljene izraze, konotacije, upotrebu složenijeg vokabulara ili izraza i parafraziranje. Video pruža i prijedloge o tome kako vježbati i unaprijediti znanje leksika i vokabulara engleskog jezika. 

Podijelite sadržaj