IELTS One Skill Retake, image

Što je IELTS One Skill Retake i kako funkcionira?

IELTS One Skill Retake je nova funkcionalnost osmišljena kako bi vam pomogla da dobijete željeni rezultat testa bez ponovnog polaganja cijelog testa. Ako želite poboljšati svoj rezultat jedne komponente ispita, možete ponovno polagati bilo koju od četiri IELTS vještine – slušanje, čitanje, pisanje ili govorenje.

IELTS One Skill Retake bit će dostupan diljem svijeta na odabranim ispitnim lokacijama British Councila od kraja 2023. godine.

Prednosti polaganja IELTS One Skill Retake

  • Usredotočite se na jednu vještinu: ako niste ostvarili najbolji rezultat u prvom testu, One Skills Retake daje vam drugu priliku da pokažete svoju razinu engleskog i poboljšate rezultat jedne komponente bez ponovnog polaganja cijelog testa. Uštedite vrijeme i novac polaganjem  samo dijela testa koji se odnosi na jednu vještinu, umjesto ponovnog testiranja sve četiri vještine.
  • Položite ispit koji vam je poznat: IELTS One Skill Retake slijedi isti format i vrijeme kao i čitav IELTS test. To znači da ste već upoznati s testom. Ne morate brinuti o pripremama za novi ispit i učenju različitih vrsta zadataka. 
  • Primite novi Obrazac izvješća o testu: primit ćete novi Obrazac izvješća o IELTS testu s rezultatom za IELTS One Skill Retake. On također uključuje rezultate s vašeg originalnog testa i ukupni CEFR rezultat. Vaši rezultati bit će važeći dvije godine od prvobitnog datuma testa, koji možete pronaći na Obrascu izvješća o testu. 
  • Vaši originalni rezultati testa ostat će isti: Druge ocjene koje ste ostvarili na prvotnom ispitu neće se promijeniti. A nakon što primite rezultate ponovnog testiranja možete, ako želite, koristiti svoje originalne rezultate.

Uvjeti za prijavu IELTS One Skill Retakea

  • Možete prijaviti testiranje ako ste nedavno polagali kompletan IELTS test na računalu.
  • Prijaviti se možete nakon što ste dobiti rezultate ispita i to samo ako taj ispitni centar nudi IELTS One Skill Retake.
  • Možete samo jednom ponoviti testiranje jedne vještine nakon originalnog kompletnog ispita, a One Skill Retake morate prijaviti u roku od 60 dana od prvotnog testa.
Podijelite sadržaj