Equal opportunity and diversity Hr

British Council stvara prilike za međunarodnu suradnju između stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja i širom svijeta među njima gradi povjerenje. Naš rad uključuje razvijanje odnosa među ljudima koji dolaze iz širokog spektra različitih sredina i kultura. Učinkovit rad s različitostima i promicanje jednakih mogućnosti zbog toga su ključni dio našeg rada.

Jednakost mogućnosti nije moguća bez prepoznavanja i uvažavanja različitosti. Doznajte više o razlici između jednakih mogućnosti i različitosti te o sedam područja na koja smo usredotočeni.

Jednakost

Jednakost mogućnosti znači ravnopravan odnos prema ljudima, bez pristranosti, i stvaranje uvjeta, na radnom mjestu i u široj zajednici, koji potiču i poštuju različitosti i promiču dostojanstvo. Također se nastoje ispraviti nepravde iz prošlosti i osigurati da se prema klijentima, kupcima i dobavljačima odnosi na konstruktivan način koji podupire odgovarajuću inkluziju i ne dozvoljava neopravdanu diskriminaciju. 

Različitost

Različitost se odnosi na stvaranje inkluzivne sredine i praksi koje doprinose organizaciji i onima koji rade u njoj i s njom. U obzir uzima činjenicu da se ljudi razlikuju na mnogo načina. Razumijevanje, poštovanje i učinkovito upravljanje tim razlikama može rezultirati većim uključivanjem što može donijeti prevagu u korist uspjeha na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini. 

Kada govorimo o jednakim mogućnostima i različitostima bavimo se sa sedam glavnih područja:

  • Dob
  • Invaliditet
  • Rasa / etnicitet 
  • Rod (uključujući transrodnost)
  • Religija / vjera i kultura
  • Seksualna orijentacija
  • Ravnoteža između privatnog i poslovnog života.

Razvili smo velik broj politika koje promiču jednakost i različitosti te koristimo niz alata kojima nadziremo i ocjenjujemo svoj napredak u njihovom prihvaćanju. Vjerujemo da je najbolji način upravljanja jednakim mogućnostima i različitostima osigurati da su ugrađene u sve procese i funkcije, da se smatraju sastavnim dijelom svih odluka o politikama te da su prisutne u planiranju svih programa, od početka do kraja. Smatramo da je to put k općem prihvaćanju načela i praksi jednakosti i različitosti.

Podijelite sadržaj