British Council stvara prilike za međunarodnu suradnju između stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja širom svijeta i među njima gradimo povjerenje. Smatramo da svi trebaju preuzeti odgovornost za zaštitu djece. Briga za djecu i njihova dobrobit su nam izrazito važni; svako dijete ima pravo na zaštitu od bilo kakve opasnosti ili nasilja.

British Council prepoznaje svoju temeljnu dužnost da brine o svoj djeci s kojom stupa u kontakt, uključujući i da ih zaštiti od zlostavljanja. U tu svrhu naše je djelovanje usklađeno sa zakonima o zaštiti djece Ujedinjenog Kraljevstva i svim relevantnim zakonima u svakoj od zemalja u kojima djelujemo, kao i Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih Naroda (UNCRC) iz 1989. godine.

Dijete je prema definiciji British Councila svatko tko nije navršio 18 godina (kao i prema Konvenciji o pravima djeteta) bez obzira na dob kojom se stječe punoljetnost u zemlji u kojoj se dijete nalazi ili iz koje potječe.

Pravila o sigurnom odlasku djece s ispita 

Ova pravila vrijede za sve osobe mlađe od 18 godina koje polažu ispit.

Djeca mlađa od 11 godina ne smiju po završetku ispita sama napustiti prostorije gdje se održavao ispit, već ih moraju s ispita odvesti roditelji ili skrbnici.

Djeca u dobi od 11 do 18 godina smiju samostalno napustiti prostorije samo ako je roditeljski pristanak dan u pisanom obliku. U protivnom ih moraju s ispita odvesti roditelji ili skrbnici odnosno osoba kojoj su roditelji dali pisanu dozvolu.

 

Pravilnik o zaštiti djece

 

Podijelite sadržaj