Napomena: Pravila se primjenjuju samo na IELTS test (akademski i opći), pogledajte odgovarajući dokument za otkazivanje i povrat za UKVI test ovdje.

Na našoj mrežnoj stranici Take IELTS možete pronaći pravila o otkazivanju za IELTS Online.

Otkazivanje testa IELTS

Ako otkažete IELTS do pet tjedana prije datuma polaganja testa, dobit ćete povrat plaćenih sredstava umanjenih za administrativnu pristojbu od 25 % od ukupnog uplaćenog iznosa.

Napominjemo da obrada zahtjeva za povrat novca može trajati od četiri do šest tjedana.

Neće biti dopušten povrat novca za IELTS unutar pet tjedana od datuma test.

Kako biste otkazali IELTS (Academic i General Training) prijavite se u Portal za ispitanike, ispunite zahtjev za otkaz prijave i priložite mu popratnu  dokumentaciju/dokaze.

Ako se liječnička potvrda koja potvrđuje bolest na datum testiranja dostavi unutar dva kalendarska dana od datuma testiranja, zajedno s ispunjenim zahtjevom za otkazivanje na Portalu  za ispitanike, naknada se vraća, umanjena za administrativnu pristojbu od 25 %  ukupnog uplaćenog iznosa.

Prihvaćaju se samo originalne liječničke potvrde na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako nismo primili Vaš zahtjev za otkazivanje zajedno s priloženom popratnom dokumentacijom/dokazima kroz Portal za ispitanike do drugog kalendarskog dana nakon testa, bit ćete označeni kao odsutni i gubite pravo na povrat ili transfer.

Napominjemo da ne prihvaćamo ispričnice koje pišu članovi obitelji.

Zahtjev za prebacivanje dana polaganja testa

Ako morate promijeniti prvotno prijavljeni datum polaganja testa, možete besplatno zatražiti promjenu do pet tjedana prije datuma testa.

Novi datum polaganja testa mora biti u roku od tri mjeseca od prvotnog datuma.

U slučaju bolesti, prebacivanje je moguće i unutar perioda od pet tjedana prije datuma polaganja testa ako dostavite originalnu liječničku potvrdu u roku od pet radnih dana nakon datuma polaganja testa, zajedno sa Zahtjevom za promjenu datuma IELTS ispita.

Tražena promjena termina naplaćuje se 25% od ukupne naknade za IELTS ispit.

Ako dobijete transfer na novi datum (bilo prije testa ili zbog bolesti) i ako izostanete s novog termina, tada više nemate pravo na povrat naknade niti na ponovno prebacivanje na novi datum.

Da biste zatražili promjenu datuma testa ispunite sljedeći obrazac (na engleskom).

Izvanredne okolnosti i poseban obzir

U rijetkim prilikama može doći do slučaja da niste u mogućnosti nazočiti testu ili ste u nepovoljnom položaju na dan testiranja zbog bolesti, ozljede ili nekog drugog iznimnog događaja izvan Vaše kontrole, a više ne ispunjavate uvjete za standardno otkazivanje, povrat novca ili promjenu termina ispita. U tim slučajevima, uključujući situacije kao što su smrt u obitelji, građanski nemiri ili obiteljska kriza, možete podnijeti svom ispitnom centru zahtjev za posebno razmatranje zbog iznimnih okolnosti. Više informacija o ovom procesu možete pronaći ovdje

Pod određenim okolnostima izvan kontrole ispitnog centra, možda ćemo morati otkazati Vaš test ili ga odgoditi na budući datum. Ove okolnosti uključuju, ali ne moraju biti ograničene na, ekstremne vremenske uvjete, prirodne katastrofe, građanske nemire, industrijske akcije, globalnu pandemiju ili razloge više sile.

U tim okolnostima, Vaš ispitni centar će Vas obavijestiti što jprije bude moguće i ponuditi  Vam povrata ukupnog uplaćenog iznosa ili prijenos testiranja na kasniji datum – prema Vašem izboru.

Bude li Vaš test otkazan ili odgođen zbog okolnosti poput tehničkih poteškoća, mjesto održavanja ili čimbenici okoline, Vaš ispitni centar će Vas obavijestiti što je moguće prije i dati Vam izbor povrata novca ili prijenosa na budući test.

Podijelite sadržaj