Napomena: Pravila se primjenjuju samo na IELTS test (akademski i opći), pogledajte odgovarajući dokument za otkazivanje i povrat za UKVI test ovdje.

Otkazivanje testa IELTS

Ako otkažete IELTS do pet tjedana prije datuma polaganja testa, dobit ćete povrat plaćenih sredstava umanjenih za administrativnu pristojbu od 25 % od ukupnog uplaćenog iznosa.

Napominjemo da obrada zahtjeva za povrat novca može trajati od četiri do šest tjedana.

Neće biti dopušten povrat novca za IELTS unutar pet tjedana od datuma test. Iznimka će biti napravljena u slučaju:

  • ozbiljne bolesti ili ozljeda  (kao što je prijem u bolnicu ili teža ozljeda)
  • smrti člana uže obitelji
  • poteškoće ili traume (npr. ako je osoba žrtva zločina ili je sudjelovala u prometnoj nesreći)
  • vojna služba.

Kako biste otkazali IELTS (Academic i General Training) prijavite se u Portal za ispitanike, ispunite zahtjev za otkaz prijave i priložite mu popratnu  dokumentaciju/dokaze.

Ako nam dostavite originalnu liječničku dokumentaciju o bolesti na datum polaganja ispita u roku od pet dana nakon datuma testa, zajedno sa zahtjevom za otkaz testa kroz Portal za ispitanike naknada se može refundirati umanjena za administrativnu pristojbu od 25 % od ukupnog uplaćenog iznosa.

Prihvaćaju se samo originalne liječničke potvrde na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ako ne zaprimimo zahtjev za otkaz testa i popratnu dokumentaciju do petog radnog dana nakon datuma testa, evidentirat ćemo da ste bili odsutni i gubite pravo na sve zahtjeve.

Napominjemo da ne prihvaćamo ispričnice koje pišu članovi obitelji.

Zahtjev za prebacivanje dana polaganja testa

Ako morate promijeniti prvotno prijavljeni datum polaganja testa, možete besplatno zatražiti promjenu do pet tjedana prije datuma testa.

Novi datum polaganja testa mora biti u roku od tri mjeseca od prvotnog datuma.

U slučaju bolesti, prebacivanje je moguće i unutar perioda od pet tjedana prije datuma polaganja testa ako dostavite originalnu liječničku potvrdu u roku od pet radnih dana nakon datuma polaganja testa, zajedno sa Zahtjevom za promjenu datuma IELTS ispita.

Tražena promjena termina naplaćuje se 25% od ukupne naknade za IELTS ispit.

Ako dobijete transfer na novi datum (bilo prije testa ili zbog bolesti) i ako izostanete s novog termina, tada više nemate pravo na povrat naknade niti na ponovno prebacivanje na novi datum.

Da biste zatražili promjenu datuma testa ispunite sljedeći obrazac (na engleskom).

Podijelite sadržaj