Napomena: Pravila se primjenjuju samo na IELTS test (akademski i opći), pogledajte odgovarajući dokument za otkazivanje i povrat za UKVI test ovdje.

Otkazivanje testa IELTS

Ako otkažete test IELTS do pet tjedana prije datuma polaganja testa, dobit ćete puni povrat novca.

Napominjemo da obrada povrata novca može trajati od četiri do šest tjedana.

Za otkazivanje datuma polaganja testa preuzmite i popunite naš zahtjev za povrat novca ili za prebacivanje datuma testa i pošaljite ga e-poštom na ispiti@britishcouncil.hr. (Napominjemo da formular morate potpisati.) Formular možete pronaći u nastavku u odjeljku za preuzimanja.

Ako nam dostavite izvornu liječničku potvrdu o bolesti na datum polaganja testa u roku od pet dana nakon datuma testa, zajedno sa zahtjevom za povrat novca ili za prebacivanje datuma testa, naknada se može refundirati umanjena za administrativnu pristojbu od 25 % od ukupnog uplaćenog iznosa.

Prihvaćaju se samo izvorne liječničke potvrde na lokalnom jeziku ili engleskom jeziku. Ako ne primimo oba tražena dokumenta u našem uredu u Zagrebu do petog radnog dana nakon testa, evidentirat ćemo da ste bili odsutni i gubite pravo na sve zahtjeve.

Savjetujemo vam da liječničke potvrde šaljete elektroničkom poštom.

Napominjemo da ne prihvaćamo ispričnice koje pišu članovi obitelji.

Zahtjev za prebacivanje dana polaganja testa

Ako morate izmijeniti prvotno prijavljeni datum polaganja testa, možete besplatno zatražiti prebacivanje dana polaganja testa pet tjedana prije datuma testa.

Novi datum polaganja testa mora biti u roku od tri mjeseca od prvotnog datuma. U slučaju bolesti, prebacivanje je moguće u roku od pet tjedana nakon datuma polaganja testa ako isporučite izvornu liječničku potvrdu u roku od pet radnih dana nakon datuma polaganja testa, zajedno sa zahtjevom za povrat novca ili za prebacivanje datuma testiranja.

Ako uspijete prebaciti testiranje na novi datum (bilo prije testa ili zbog bolesti) i ponovno ste bolesni na novi datum testiranja, nećete imati pravo na povrat novca za naknadu za test niti na novi datum testa.

Podijelite sadržaj