Edukacija za mentore, Brač 2019. 

British Council u Hrvatskoj provodi projekt potpore hrvatskom Ministarstvu znanosti i obrazovanja u provedbi kurikularne reforme. Projekt se provodi kroz dvije faze, a financira ga Europska unije putem Službe za podršku strukturnim reformama Europske komisije. 

Učitelji - mentori 

Posljednjih 12 mjeseci britanski i međunarodni stručnjaci surađuju s hrvatskim učiteljima - mentorima na razvoju materijala za obuku učitelja s posebnim fokusom na odgojno-obrazovne ishode, formativno vrednovanje, rješavanje problema, vještinu učiti kako učiti i pružanje podrške školskim timovima. Materijali uključuju filmove dobre nastavne prakse snimane u hrvatskim školama. Hrvatskim učiteljima - mentorima pruža se podrška za rad s učiteljima u eksperimentalnim školama, ali i u školama koje od jeseni 2019. kreću u provedbu kurikularne reforme, putem online edukacije i edukacije uživo.

Ravnatelji - mentori

Četrnaest hrvatskih ravnatelja - mentora također sudjeluju u programu edukacije na temu školskog vođenja s posebnim fokusom na prakse vođenja koje podupiru kurikularnu reformu u Hrvatskoj. Kao dio programa, ravnatelji također prenose svoje znanje ravnateljima u ostalim školama te razvijaju dokument o školskom vodstvu u Hrvatskoj. Program za ravnatelje uključivao je također studijski posjet Škotskoj u ožujku 2019. godine kako bi se hrvatski ravnatelji upoznali s iskustvom škotskih ravnatelja u uvođenju kurikularnih promjena u školama.   

Studijski posjet hrvatskih ravnatelja Škotskoj, ožujak 2019. 

Projektni pristup

Projektni pristup uključuje razvoj materijala koji se temelje na metodologiji British Councila Teaching for Success, čiji su okviri kontinuiranog profesionalnog razvoja za učitelje i ravnatelje poslužili kao temelj za osmišljavanje smjernica profesionanog razvoja za učitelje i ravnatelje u Hrvatskoj. 

Stručnjaci

Za rad na projektu angažirani su stručnjaci iz Ujedinjenog Kraljevstva (Jane English, Peter Maunder, Marie Joubert, Rebecca Kitchen, Harry Fletcher-Wood, Nicky White), Finske (Päivi Nilivaari), Slovenije (Sonja Sentočnik), Nizozemske (Jan Berkvens) i Novog Zelanda (Claire Sinemma, Graeme Aitken). Oni su stručnjaci na područjima kao što su dizajn kurikuluma, praćenje i evaluacija, planiranje profesionalnog razvoja, odgojno- obrazovni ishodi, formativno vrednovanje, temeljne vještine i pružanje podrške. 

Želite li saznati više, molimo pišite na Rosana Besednik, voditeljicu programa u British Councilu u Hrvatskoj.