Ovaj video objašnjava značajke gramatike koje se uzimaju u obzir tijekom ocjenjivanja testa govorenja IELTS, a koje uključuju održavanje ravnoteže između jezičnog raspona i točnosti, upotrebu složenih rečenica te glagolskih vremena koja su potrebna za različite dijelove testa. Video upućuje i na materijale i aktivnosti koje vam mogu pomoći da usavršite gramatiku engleskog jezika. 

Podijelite sadržaj