Environmental policy HR

British Council stvara prilike za međunarodnu suradnju između stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja i širom svijeta među njima gradi povjerenje. Svjesni smo utjecaja svojeg poslovanja i poslovnih aktivnosti na okoliš. Svjesni smo i prijetnje koju klimatske promjene predstavljaju za napredak, društvenu pravdu i kvalitetu života. Zbog toga smo predani upravljanju svojim utjecajem na okoliš i njegovom smanjivanju. 

Predani smo ispunjavanju britanskih i međunarodnih standarda u upravljanju svojim utjecajem na okoliš. Naših šest glavnih poslovnih prostora u Ujedinjenom Kraljevstvu poštuje formalni Sustav upravljanja okolišem (Environmental Management System (EMS)) i nositelji su certifikata ISO14001. Načela upravljanja okolišem provode se pomoću našeg Okvira za zaštitu okoliša (Environmental Framework Tool) koji je uveden u našu globalnu mrežu.

BRITISH COUNCIL JE PREDAN: 

  • preispitivanju, razumijevanju i kontrolisanju spektra utjecaja na okoliš koji proizlazi iz naših aktivnosti.
  • osiguravanju poštivanja britanskih i relevantnih međunarodnih zakona, kao i odgovarajućih obveza, zahtjeva i odluka o zaštiti okoliša.
  • poboljšanju ekološke učinkovitosti na globalnoj razini, smanjenje energije, vode i otpada
  • prenošenju informacija o našem napretku u smanjivanju utjecaja na okoliš zainteresiranim internim i vanjskim interesnim grupama.
  • korištenju naše politike nabave sa svrhom poboljšavanja održivosti kroz rad s dobavljačima i nositeljima poslova.
  • nadziranju i smanjenju našeg utjecaja na okoliš vezanog uz poslovna putovanja te istraživanju inovativnih mehanizama za učinkovito međunarodno poslovanje.

British Council ovu će politiku preispitivati svake godine, s namjerom da uzme u obzir nove zakonske odredbe i propise te promovira poštivanje najboljih praksi.  

Ovaj dokument ima status politike British Councila. Odobrio ga je Scott McDonald, glavni izvršni direktor, u ožujku 2022. godine. Podložan je reviziji u ožujku 2023. godine. 

Podijelite sadržaj