Environmental policy HR

British Council stvara prilike za međunarodnu suradnju između stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja i širom svijeta među njima gradi povjerenje. Svjesni smo utjecaja svojeg poslovanja i poslovnih aktivnosti na okoliš. Svjesni smo i prijetnje koju klimatske promjene predstavljaju za napredak, društvenu pravdu i kvalitetu života. Zbog toga smo predani upravljanju svojim utjecajem na okoliš i njegovom smanjivanju. 

Predani smo ispunjavanju britanskih i međunarodnih standarda u upravljanju svojim utjecajem na okoliš. Naših šest glavnih poslovnih prostora u Ujedinjenom Kraljevstvu poštuje formalni Sustav upravljanja okolišem (Environmental Management System (EMS)) i nositelji su certifikata ISO14001. Načela upravljanja okolišem provode se pomoću našeg Okvira za zaštitu okoliša (Environmental Framework Tool) koji je uveden u našu globalnu mrežu. 

Razvili smo petogodišnji plan Održivog djelovanja (Sustainable Action plan) s ciljem da pitanja zaštite okoliša ugradimo u sve što radimo. 

BRITISH COUNCIL JE PREDAN: 

  • preispitivanju, razumijevanju i smanjivanju spektra utjecaja na okoliš koji proizlazi iz naših aktivnosti.
  • osiguravanju poštivanja britanskih i međunarodnih zakona, kao i odgovarajućih obveza, zahtjeva i odluka o zaštiti okoliša.
  • postavljanju zadataka i ciljeva u zaštiti okoliša za aktivnosti koje imaju najznačajniji utjecaj na okoliš.
  • otvorenom prenošenju informacija o našem napretku u smanjivanju utjecaja na okoliš zainteresiranim internim i vanjskim interesnim grupama.
  • korištenju naše politike nabave sa svrhom poboljšavanja održivosti kroz rad s dobavljačima i nositeljima poslova.
  • nadziranju i stalnom poboljšavanju učinka našeg utjecaja na okoliš vezanog uz poslovna putovanja unutar globalne organizacije te istraživanju inovativnih mehanizama za učinkovito međunarodno poslovanje uz smanjenje broja putovanja.
  • upotrebi vještina i prednosti koje imamo kao organizacija kako bismo kroz svoj rad na globalnoj razini istraživali klimatska pitanja i pitanja održivog razvoja.

British Council će osigurati odgovarajuća i primjerena sredstva za primjenu Politike upravljanja okolišem te će osigurati njeno priopćavanje i razumijevanje. 

British Council ovu će politiku preispitivati svake godine, s namjerom da uzme u obzir nove zakonske odredbe i propise te osigura poštivanje najboljih praksi.  

Ovaj dokument ima status politike British Councila. Odobrio ga je Martin Davidson, glavni izvršni direktor, 1. studenog 2011. godine. Podložan je reviziji 1. studenog 2012. godine. 

Vanjske poveznice

Podijelite sadržaj