Free resources for teachers HR

Materijali za poduku engleskog jezika

Ako ste nastavnik ili stručnjak u podučavanju engleskog jezika, British Council ima za vas obilje besplatnih online materijala za pomoć u radu. 

Možete:

  • preuzeti s interneta besplatne pripreme za nastavu i nastavne materijale
  • dobiti savjete, članke i informacije o profesionalnom razvoju, konferencijama i kvalifikacijama
  • pridružiti se grupama za diskusiju i imati pristup materijalima za obuku.

Pronađite više na našoj stranici Poduka engleskog jezika ili potražite pregled odlomaka u tekstu koji slijedi.

Pripreme za nastavu

Naše pripreme za nastavu donose vam niz aktivnosti za upotrebu u vašem razredu, uključujući upute i radne listiće koje možete preuzeti s interneta. Nastavnicima engleskog jezika u potrazi za materijalima British Council može pomoći ponudom redovito ažuriranih priprema za nastavu i nastavnih materijala. Doznajte više na stranici Poduka engleskog jezika – pripreme za nastavu.

Materijali za poduku engleskog jezika

Zaposlenim nastavnicima ili instruktorima engleskog jezika koji traže dodatne ili razvojne materijale za svoj razred možemo pomoći zbirkom besplatnih materijala koji se redovito ažuriraju na internetskoj stranici British Councila za nastavnike. Doznajte više na stranici Poduka engleskog jezika – Materijali za poduku engleskog jezika.

Članci

Ako kao nastavnik engleskog jezika želite bolje razumjeti metodiku i praksu podučavanja, British Council vam može pomoći putem redovito ažurirane stranice Članci o poduci engleskog jezika

Aktivnosti u razredu

Nastavnici engleskog jezika u potrazi za materijalima mogu se poslužiti redovito ažuriranom stranicom Poduka engleskog jezika – aktivnosti u razredu.

Književnost u poduci engleskog jezika

Nastavnici engleskog jezika koji traže materijale za nastavu utemeljene na književnim djelima mogu se poslužiti tekstovima, aktivnostima i materijalima za slušanje. Doznajte više o tim materijalima od Poduka engleskog jezika – britanska književnost.

Tečajevi za obuku nastavnika

British Council nudi široki raspon online tečajeva za obuku nastavnika. Tečajevi pokrivaju različita područja kao što su podučavanje u osnovnoj i srednjoj školi, učenje o novim tehnologijama i mnoge druge teme. Za više informacija pogledajte stranice obuka nastavnika British Councila.

Podijelite sadržaj