Napomena: Pravila se primjenjuju samo na testove IELTS za UKVI, uključujući IELTS Life Skills. Pogledajte odgovarajući dokument s pravilima za testove koji nisu IELTS za UKVI

A. Otkazivanje/Prebacivanje  

Svoju prijavu za IELTS test možete otkazati prije održavanja ispita tako da ispunite sljedeći obrazac (na engleskom). Odredbe o povratu naknade ovise o vremenu otkazivanja i primjenjuju li se izvanredne okolnosti.  

1. Vrijeme do datuma testiranja 

1.1. Više od 14 dana prije testiranja:  

Ako otkažete registraciju za testiranje IELTS više od 14 dana prije testiranja, dobit ćete povrat u iznosu od 75 % od ukupne naknade za testiranje. 

U Ujedinjenom Kraljevstvu i državama članicama Europske unije možete imati pravo na 100 %-tni povrat sredstava ako otkažete rezervaciju više od 14 dana prije testiranja, no unutar 14 dana od rezervacije termina za testiranje. Ako se testiranje održava u Ujedinjenom Kraljevstvu ili državi članici Europske unije, provjerite u lokalnom uredu imate li pravo na povrat sredstava.  

1.2. Unutar 14 dana, ali više od dva dana prije testiranja:  

Ako otkažete registraciju za testiranje IELTS testa unutar 14, ali više od dva dana prije testiranja, dobit ćete povrat u iznosu od 50 % od ukupne naknade za testiranje.  

1.3. Unutar dva dana prije testiranja:  

Ako otkažete registraciju za IELTS test unutar dva dana prije testiranja, dobit ćete povrat u iznosu od 25 % od ukupne naknade za testiranje.  

1.4. Na dan testiranja ili nakon njega:  

Ako otkažete registraciju za IELTS test na dan testiranja ili nakon njega, nećete dobiti povrat sredstava.  

2. Izinmke za sudionike 

Centru za testiranje možete podnijeti prijavu izvanrednih okolnosti prije testiranja i do pet radnih dana nakon datuma testiranja ako niste pristupili testiranju. Centar za testiranje odgovorit će u roku od sedam radnih dana od primitka prijave u pisanom obliku. Centar za testiranje procijenit će radi li se u vašem slučaju o izvanrednim okolnostima.  

Sve prijave izvanrednih okolnosti i pripadajući dokazi moraju se zaprimiti u centru za testiranje najkasnije pet radnih dana nakon termina testiranja.  

Ako centar za testiranje prihvati vaš zahtjev, dobit ćete 100 % povrat uplaćenog iznosa.  

Ako centar za testiranje ne prihvati zahtjev, primjenjuju se odredbe iz odjeljka 1.  

Definicije izvanrednih okolnosti:  

  • Teška zdravstvena stanja zbog kojih ne možete normalno prisustvovati ili polagati test na dan testiranja; za takva stanja obavezno je priložiti pripadajuće dokaze u obliku zdravstvene potvrde ovlaštenog zdravstvenog djelatnika. 

Dokaz teškog gubitka, traume ili drugog oblika značajnih teškoća 
Vojna služba  

3. Iznimke centra za testiranje 

U određenim okolnostima izvan kontrole centra za testiranje možda ćemo morati otkazati testiranje. Te okolnosti uključuju, između ostalog, ekstremne vremenske uvjete, prirodnu katastrofu, građanske nemire i sindikalne akcije. 

U tim okolnostima, centar za testiranje obavijestit će vas što je ranije moguće i omogućiti vam izbor:  

povrata cijelog iznosa, ili 

prijenosa testiranja na kasniji datum koji vam odgovara.  

U slučaju da centar za testiranje otkaže testiranje uslijed okolnosti koje može kontrolirati, uz povrat cijelog iznosa ili prijenos testiranja na drugi datum možda imate pravo tražiti nadoknadu za nastale troškove. Centar za testiranje procijenit će je li vaš zahtjev opravdan ili nije i nadoknada će se izvršiti ovisno o sljedećim uvjetima:  

  • Centar za testiranje procijenit će je li mogao kontrolirati uzrok otkazivanja ili ne. 

Odobrena nadoknada ograničava se isključivo na troškove putovanja i smještaja: 
- koji su nastali u sklopu planiranja polaganja na dan testiranja, 
- koji su potkrijepljeni dokazom u obliku računa, 
- za koje postoje dokazi da nije moguće ostvariti povrat za troškove putovanja i/ili smještaja od pružatelja usluge, 

- koji se usporede s najnižom razumnom tržišnom cijenom za dotične troškove (procjenu vrši centar za testiranje).  
Ako putujete dalje od centra za testiranje koji je najbliži vašem prebivalištu, centar za testiranje vaš zahtjev neće smatrati opravdanim.  

B. Prijenosi  

4.1. Više od 14 dana prije testiranja: 

Termin održavanja IELTS testa možete promijeniti prije održavanja ispita tako da ispunite sljedeći obrazac (na engleskom). Hoće li Vam i pod kojim uvjetima promjena termina biti odobrena ovisi o vremenu kada ste predali zahtjev te eventualnim iznimnim okolnostima.

Termin testiranja možete promijeniti u svakom trenutku više od 14 dana prije testiranja.  

Ako je moguće, morate odabrati datum testiranja koji je unutar tri mjeseca od prvobitnog termina testiranja. Ako odabrani datum testiranja pada više od tri mjeseca nakon prvobitnog termina testiranja, prijenos će se smatrati otkazivanjem.  

Rezervaciju možete prenijeti samo jedanput.  

Centar za testiranje može naplatiti administrativnu naknadu u iznosu od 25 % od ukupne naknade za testiranje.  

4.2. Unutar 14 dana prije testiranja: 

Zahtjevi za prijenos unutar 14 dana prije testiranja smatrat će se otkazivanjem. Pogledajte odjeljak A. Otkazivanje u sklopu ovih pravila.  

Napomene 

i. Centar za testiranje odgovoran je za izdavanje povrata i organizaciju prijenosa sredstava. 

ii. U skladu s odjeljkom A. 2., centar za testiranje odgovoran je za odluke po zahtjevima sudionika u pogledu izvanrednih okolnosti. 

iii. U skladu s odjeljkom A. 3., centar za testiranje odgovoran je za odluke u vezi s naknadama, uključujući ispunjavanje uvjeta i odobrene iznose. 

 

Podijelite sadržaj