Active Citizens Hr

 

Aktivni građani program je  British Councila koji povezuje mlade lidere u zajednicama iz različitih kultura. Program im pruža edukaciju i mogućnost da uče jedni od drugih i razmjenjuju znanje da bi ostvarili pozitivne promjene u svojim zajednicama. 

O programu

Usredotočujemo se na aktivizam mladih

U današnjem svijetu susrećemo se više nego ikad prije s mnoštvom različitih perspektiva, kultura i oblika društvenih zajednica. Često to smatramo posljedicom globalizacije kojom su ljudi i zemlje postupno postali povezani i međusobno zavisni na kulturnoj, političkoj i ekonomskoj razini. Vizija programa Aktivni građani jest svijet u kojem ljudi prepoznaju svoj potencijal i preuzimaju odgovornost da se miroljubivo i djelotvorno povezuju s drugima. Putem dijaloga i društvenog sudjelovanja program Aktivni građani može pokrenuti pozitivan i održiv razvoj kako lokalnih tako i globalnih zajednica. 

Društvene promjene u zajednicama 

Cilj programa je doprinositi društvenim promjenama unutar zajednica, kao i održivom razvoju, uspostavljanjem trajne globalne mreže lidera koji se, kao utjecajne osobe u svojim zajednicama, uključuju u dijalog, uče i djeluju zajednički na pristupanju globalnim pitanjima. Program također teži povećavanju doprinosa onih koji već igraju neku ulogu u svojoj lokalnoj zajednici putem građanskog sudjelovanja u organizacijama i projektima utemeljenima u tim zajednicama. Stoga podržava inicijative iz najširih slojeva društva širom svijeta te promiče društvenu koheziju i razumijevanje između različitih zajednica.

Lokalna kultura i identitet 

Program pomaže rastu aktivnog građanstva osnaživanjem svijesti o lokalnoj kulturi i identitetu, razumijevanja lokalne zajednice, osjećaja odgovornosti za održivi razvoj i poštovanja za učinkoviti rad na različitostima te razvijanjem vještina planiranja projekata i menadžerskih vještina. Lokalni je program sadržavao sljedeće komponente: 

  • Lokalne radionice koje su se usredotočile na globalno građanstvo i učinkoviti rad na različitostima da bi se postiglo bolje razumijevanje lokalne zajednice i globalne međuovisnosti. 
  • Društveni projekti koje su planirali i provodili sudionici programa na temelju onoga što su naučili te na područjima na kojima su osjećali da mogu napraviti pozitivni pomak u svojim vlastitim zajednicama i zajednicama s kojima surađuju.
  • Međunarodna razmjena i umrežavanje omogućili su sudionicima da stječu iskustva i uče na temelju međunarodne prakse, osobito na područjima od zajedničkog interesa.

 

Aktivni građani u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je program Aktivni građani proveden u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske.  

Program je dosad proveden za tri grupe sudionika:

  • za osobe koje rade s mladima i aktiviste iz Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije 2010.–2012.
  • za mlade aktiviste s područja Slavonije u suradnji s projektom Osnažimo građane Europe kojeg je sufinancirala EU, 2011.–2012.
  • za učitelje iz čitave Hrvatske, 2013.-2014.

Želite li doznati više ili ste zainteresirani za provođenje ove radionice u suradnji s nama, molimo vas da nam pišete na projects@britishcouncil.hr.

 

Podijelite sadržaj