IELTS za UK vize i imigraciju

Trebate li pri aplikaciji za UK vizu i imigraciju dokazati svoj stupanj znanja engleskog jezika (UKVI)?

IELTS se nalazi na popisu “sigurnih testova iz engleskog jezika” (SELT) koju je odobrio odjel za UK vize i imigraciju. Ako trebate položiti IELTS test zbog aplikacije za vizu i imigraciju u Veliku Britaniju, morat ćete mu pristupiti u nekom ispitnom centru odobrenom od strane UKVI. 

Napomena: Ako aplicirate za Tier 4 studentsku vizu za studiranje na dodiplomskom ili višem nivou na visokoškolskoj ustanovi, trebate provjeriti koje minimalno znanje engleskog jezika trebate imati za odabranu ustanovu, jer većina visokoškolskih ustanova ne zahtjeva SELT ispit za ovu svrhu.

Prijavi se za IELTS

IELTS Academic za UK vizu i imigraciju

Ovaj test je za one koji se žele obrazovati u Velikoj Britaniji na nivou nižem od visokoškolskog ili za one koji trebaju SELT ispit za aplikaciju za UK vizu i imigraciju. Ovaj test obuhvaća test slušanja, čitanja, pisanja i govora. 

Prijavi se 
Provjeri koji rezultat trebaš

IELTS General Training za UK vizu i imigraciju

Ovaj je test potreban onima koji žele emigrirati u UK i za one koji se žele usavršavati ili studirati u programima nižima od dodiplomskog. Ovaj test obuhvaća test slušanja, čitanja, pisanja i govora. 

Prijavi se 
Provjeri koji rezultat trebaš

IELTS Life Skills A1

Ovo je test za one koji trebaju dokazati jezične vještine govora i slušanja za potrebe aplikacije za vizu i imigraciju zbog obitelji, supružnika ili partnera.

  • A1 stupanj Zajedničkog referentnog okvira za jezike odgovara ESOL Entry 1 stupnju britanskog nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NQF). 
  • Ovaj test obuhvaća test slušanja i govora.

Prijavi se 
Provjeri koji rezultat trebaš

Kako izgleda IELTS Life Skills ispit?

IELTS Life Skills B1

Ovo je test za one koji trebaju dokazati jezične vještine govora i slušanja za potrebe aplikacije za useljeničku vizu i dobivanje državljanstva.

  • B1 stupanj Zajedničkog referentnog okvira za jezike odgovara ESOL Entry 3 stupnju britanskog nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NQF). 
  • Ovaj test obuhvaća test slušanja i govora.

Prijavi se 
Provjeri koji rezultat trebaš
Kako izgleda IELTS Life Skills ispit?

AKO OVE INFORMACIJE NISU ONO ŠTO TRAŽITE, MOLIMO VAS DA POSJETITE NAŠE OPĆE WEB STRANICE O IELTS-u KOJI SE POLAŽE ZA SVE DRUGE POTREBE.