Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) HR

ACCA (Association of Certified Chartered Accountants), Udruga ovlaštenih računovođa, globalno je tijelo za profesionalne računovođe. Osnovana je 1904. godine. ACCA nudi visokokvalitetnu, međunarodno priznatu kvalifikaciju koja je prepoznata širom svijeta.

ACCA radi na jačanju globalne profesije utemeljene na dosljednoj primjeni standarda, što potiče međunarodno poslovanje i želju talentiranih ljudi da se odluče za uspješnu međunarodnu karijeru. U tu svrhu ACCA surađuje s globalnim tijelima kao što su Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants - IFAC) i 71 globalno računovodstveno udruženje. Oni nastoje donijeti dugoročne vrijednosti ekonomijama u kojima se razvijaju i podržati profesionalne računovođe. 

Članovi udruge ACCA razumiju međunarodno poslovanje, kao i pitanja lokalnih tržišta. Širok nastavni program koji uključuje poreze, reviziju, konzalting i financijsko savjetovanje omogućuje učinkovitost članova udruge ACCA gdje god oni bili zaposleni. 

Da bi se postalo punopravnim članom udruge ACCA, potrebno je imati barem 3 godine odgovarajućeg radnog iskustva i položiti sve ACCA ispite. Kvalifikacija udruge ACCA sastoji se od 14 ispita koji se mogu polagati četiri puta godišnje, u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu. 

Struktura ispita

Ispiti su podijeljeni na dvije razine na sljedeći način:

OSNOVNI ISPITI (ukupno 9 ispita)

Znanje

F1  Računovođa u poslovanju (Accountant in Business - AB)
F2  Računovodstvo upravljanja (Management Accounting - MA)
F3  Financijsko računovodstvo (Financial Accounting - FA)

Vještine

F4  Korporativno i poslovno pravo (Corporate and Business Law - CL)
F5  Upravljanje radnom uspješnošću zaposlenika (Performance Management - PM)
F6  Oporezivanje (Taxation - TX)
F7  Financijsko izvještavanje (Financial Reporting - FR)
F8  Revizija i potvrđivanje (Audit and Assurance - AA)
F9  Financijsko upravljanje (Financial Management - FM)

PROFESIONALNI ISPITI (ukupno 5 ispita)

Temeljni ispiti

P1  Vladanje, rizici i etika (Governance, Risk and Ethics - GRE)
P2  Korporativno izvještavanje (Corporate Reporting - CR)
P3  Analiza poslovanja (Business Analysis - BA)

Izborni ispiti (potrebno je položiti dva ispita)

P4  Napredna razina financijskog upravljanja (Advanced Financial Management - AFM)
P5  Napredna razina upravljanja radnom uspješnošću zaposlenika (Advanced Performance Management - APM)
P6  Napredna razina oporezivanja (Advanced Taxation - ATX)
P7  Napredna razina revizije i potvrđivanja (Advanced Audit and Assurance - AAA)

 

Prijava

Prijava za ACCA ispite vrši se izravno pri udruzi ACCA.

 

Izuzeće od polaganja pojedinih ispita

Ukoliko imate odgovarajuću diplomu akreditirane ustanove, možete biti izuzeti od polaganja prvih 9 ispita, što znači da ih morate položiti samo 5. Molimo vas da tu mogućnost provjerite slanjem elektroničke poruke studentskoj službi udruge ACCA (students@accaglobal.com).

Priprema

Primjerke testova možete pronaći ovdje (odaberite ispit u desnom odjeljku).

Za više informacija pošaljite e-mail studentskoj službi udruge ACCA (students@accaglobal.com), ispitnoj službi British Councila u Hrvatskoj (exams@britishcouncil.hr), nazovite na +385 1 4899 508 (11:00-13:00) ili nas pronađite na društvenoj mreži Facebook.

 

 

Podijelite sadržaj