Aptis je business-to-business rješenje koje mogu koristiti različita ministarstva, multinacionalne kompanije, sveučilišta, mala poduzeća kao i škole stranih jezika iz cijelog svijeta prilikom procjene znanja englekog jezika.

Možete ga koristiti u sklopu svog programa za usavršavanje znanja engleskog jezika. Bez obzira na to pružate li obuku face-to-face, ili koristite blended ili e-učenje, možete koristiti Aptis prilikom procjene znanja prije i poslije programa usavršavanja, što vam omogućuje da procijenite napredak kandidata tijekom obuke koju ste proveli. 

Aptis vam pruža pouzdanu procjenu znanja engleskog jezika vaših zaposlenika s obzirom da rezultate daje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Pogledajte