Taking the Aptis test

 

što je aptis?

British Council ima preko 70 godina iskustva u provođenju testiranja engleskog jezika širom svijeta. Naši stručnjaci razvili su Aptis test na temelju najnovijih istraživanja na području jezičnog testiranja.

Aptis može testirati neke ili sve jezične vještine – slušanje, čitanje, pisanje, govor. Također sadrži i test gramatike i vokabulara. Za koje ćete vještine biti testirani ovisi o tome što treba organizaciji koja vas upućuje na test (npr. poslodavac).

kako mogu polagati APTIS?

Informacije o polaganju Aptis testa dat će Vam ustanova koja Vas upućuje na testiranje – poslodavac, sveučilište, škola. Na ispit se ne možete prijaviti direktno.

što znači moj rezultat?

Rezultat ćete primiti u obliku CEFR stupnja prema zajedničkom referentnom  okviru Vijeća Europe (A1 do C). za svaku  komponentu ispita kojoj ste pristupili.  Ako budete polagali sve četiri jezične vještine, dobit ćete i sveukupni CEFR rezultat. Pored toga dobit ćete i rezultat izražen u bodovima od 0 do 50 za svaku od komponenti testa.  

Ogledni primjer rezultata

Kako se pripremiti za test?