Kada ću dobiti rezultate?

Svoje rezultate možete pregledati na Portalu za ispitanike

Test rezultati dostupni za
IELTS na papiru 13 dana
IELTS na računalu 1 - 5 dana
IELTS online 6 – 8 kalendarskih dana nakon polaganja testa
IELTS za UKVI na papiru 13 dana
IELTS za UKVI na računalu 1 - 5 dana
IELTS Life Skills 7 dana

Rezultati IELTS-a ostaju na internetu 28 dana, ali ne smiju se koristiti kao službena potvrda vašeg uspjeha. Molimo imajte na umu, ukoliko ste polagali IELTS za UKVI, svoje ćete rezultate moći provjeriti tek kada dobijete email obavijest s poveznicom na sustav.

Ukoliko izgubite Obrazac izvješća o testu (Test Report Form), molimo kontaktirajte svoj ispitni centar. 

Kada ću dobiti fizički primjerak rezultata?

Ako ste polagali IELTS test na papiru, papirnati primjerak vaših rezultata u obliku Obrasca izvješća o testu (Test Report Form) šaljemo poštom 13 dana nakon ispita. Imajte na umu da isporuka može potrajati sedam radnih dana.

Ako ste polagali IELTS na računalu primit ćete samo elektroničke rezultate. Elektroničku verziju Obrasca izvješća o testu (eTRF) možete preuzeti jedan do pet dana nakon ispita. Dodatni papirnati primjerak Obrasca izvješća o testu neće biti izdan. Svoj elektronički Obrazac izvješća o testu (eTRF) možete ispisati i poslati ustanovama kod kojih se prijavljujete ili ga poslati elektroničkom poštom. Osim toga rezultate ustanovama možete poslati izravno kroz Portal za ispitanike.

Ako ste polagali IELTS Online, svoje rezultate primit ćete samo u elektroničkom obliku, no možete ispisati svoj elektronički obrazac izvješća o testu u svrhu slanja organizacijama za koje se prijavljujete.

Rezultate IELTS-a nećemo otkrivati telefonom niti elektroničkom poštom.

Obrazac izvješća o testu (Test Report Form) šaljemo izravno ustanovama kod kojih se prijavljujete .

Možemo poslati do pet dodatnih kopija TRF-a izravno ustanovama kod kojih se prijavljujete (npr. sveučilišta, uredi za imigraciju, itd.). Ako želite da to učinimo, uključite relevantne adrese u Portalu za ispitanike u roku od dvije godine od polaganja testa. Ako to želite, priložite odgovarajuće adrese prilikom prijave za test. Možete zatražiti primjerak slanja dodatnih rezultata na institucije bilo kada unutar dvije godine od datuma polaganja testa, ispunivši zahtjev (Additional TRFs) u Portalu za ispitanike.

Ne zaboravite navesti potpunu poštansku adresu ustanove. Bez potpune adrese ne možemo provjeriti ima li ustanova pristup usluzi za potvrdu Obrasca izvješća o testu IELTS koji im omogućuje pregled rezultata nakon elektroničke predaje. Ako nemaju pristup toj usluzi, TRF šaljemo poštom.

Što znači moj rezultat na IELTS-u?

Dobit ćete ocjenu na IELTS-u u rasponu od 0 do 9 za svaki dio testa, a ocjena odražava vaše znanje engleskog jezika.

TRF prikazuje rezultat za svaku od četiriju vještina (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje), kao i ukupnu ocjenu. Ocjena u svakom odjeljku testa može biti u obliku cijelog broja (na primjer 5.0, 6.0, 7.0) ili decimalnog (5.5, 6.5, 7.5).

Saznajte više o tome što vaš rezultat znači ovdje.

Koliko vrijede moji rezultati na IELTS-u?

Organizacije obično ne prihvaćaju rezultate ako su stariji od dvije godine, osim ako nemate dokaz da aktivno održavate ili nastojite poboljšati znanje engleskog jezika od polaganja. IELTS partneri ne mogu potvrditi valjanost rezultata testa koji su stariji od dvije godine.

Kako mogu zatražiti ponovno ocjenjivanje testa IELTS?

Ako niste postigli očekivani rezultat, možete zatražiti ponovno ocjenjivanje testa. To se naziva ponovnim ocjenjivanjem (Enquiry on Results - EOR). Možete odabrati koje dijelove testa želite ponovno ocijeniti i to ćete morati zatražiti u centru u kojem ste polagali ispit .

Naknada za tu uslugu iznosi 120.00 EUR, a isti će Vam iznos biti vraćen ako se rezultat bilo kojeg dijela testa poveća.

Za ponovno ocjenjivanje morate se prijaviti najkasnije šest tjedana nakon datuma testiranja. bez obzira jeste li polagali IELTS na računalu ili IELTS na papiru.

Zahtjev za ponovnim ocjenjivanjem i plaćanje te usluge vrši se online kroz Portal za ispitanike.

Ishod Enquiry on Results (EORs) može biti dostupan već na dan Vašeg zahtjeva, a najkasnije 21 dan nakon Vašeg zahtjeva. Vrijeme koje je potrebno ovisi o nekoliko čimbenika, između ostalog i broj komponenti ispita za koje ste tražili ponovno ocjenjivanje. 

Ukoliko ne dobijete odgovor nakon 21 dana, obratite se svom ispitnom centru.

Mogu li ponovno polagati test IELTS?

Nema ograničenja za ponovno polaganje IELTS-a. Možete se prijaviti za test čim osjetite da ste spremni. Imajte na umu da rezultat vjerojatno neće biti bolji ako niste uložili značajan trud da biste poboljšali znanje engleskog prije ponovnog polaganja.

U odjeljku za pripremu ispunite pripremni test i procijenite svoje znanje.

Podijelite sadržaj