Male and female candidate looking at the computer in the park
How to register ©

@British Council

Prijavite se za klasične pismene ili kompjutorske ispite slijedeći ove jednostavne korake.

Prije prijave obavezno pročitajte Pravila i propise (dokument možete preuzeti niže na stranici) kako biste se upoznali s pravilima raznih aspekata ispita. 

Korak 1: Ispuniti online prijavnicu 

 • Prijavite se za ispit tako da odaberete ispit, datum i lokaciju u tablici niže.
 • Napomena: Ispiti ovdje neće biti vidljivi nakon isteka roka za prijavu ili ako su mjesta popunjena. Popis svih datuma, rokova prijave i lokacija.

Trenutno nisu otvorene prijave za Cambridge English ispite. Provjerite koji su rokovi za prijavu.

Korak 2: Plaćanje ispita 

Platiti možete:

 • online kreditnom kraticom (Visa ili Mastercard) na kraju procesa online prijave, u sklopu našeg portala
 • u Raiffeisen banci uz korištenje isprintanog e-maila koji ćete dobiti od sustava. Moguće je platiti i u drugim bankama, no molimo da obavezno navedete točan opis plaćanja (ime kandidata, ispit, ispitni rok).
 • uplatom na naš račun putem internet bankarstva - molimo Vas da obavezno navedete točan opis plaćanja (ime kandidata, ispit, ispitni rok).

Korak 3: Pošaljite nam potvrdu o plaćanju i suglasnost o fotografiranju 

 • Molimo da nam pošaljete potpisani formular za suglasnost o fotografiranju (možete ga preuzeti niže na stranici) te potvrdu o uplati.
 • Ako ispit polaže maloljetna osoba roditelji/staratelji nam moraju dostaviti i suglasnost za siguran odlazak djece s ispita (obrazac možete preuzeti niže na stranici)
 • Ove nam dokumente pošaljite emailom ili faksirajte - exams@britishcouncil.hr ili fax 01/4833 955.

Grupne prijave: Škole stranih jezika i druge ustanove

 • Ustanove prijavljuju svoje kandidate putem našeg Portalu za online prijavu. Za to im je potreban korisnički račun. Ako nemate svoj korisnički račun za naš portal, pošaljite nam upit na exams@britishcouncil.hr . Na portalu se može preuzeti excel formular za prijavu kandidata koji se treba popuniti i poslati nam kroz portal. Upute za korištenje portala možete preuzeti niže na stranici .
 • Dužnost je ustanove da informira kandidate odnosno njihove roditelje/skrbnike o Pravilima i propisima (mogu se preuzeti niže na stranici)
 • Za svakog od kandidata moramo dobiti odgovarajuću Suglasnost za fotografiranje na dan testiranja koju je potpisao sam kandidat ili njegov roditelj/skrbnik, ako je kandidat maloljetan (možete ga preuzeti niže na stranici). 
 • Za sve maloljetne kandidate nužno je dostaviti Suglasnost roditelja za siguran odlazak djece s ispita; obrazac možete preuzeti niže na stranici.
 • Ustanove mogu od British Councila dobiti račun ili mogu zatražiti od kandidata da izvrše uplate izravno na naš bankovni račun koristeći uplatnicu (možete ju preuzeti niže na stranici). U potonjem slučaju British Councilu ustanove trebaju poslati dokaz o svim uplatama. Ustanove British Councilu trebaju dostaviti i potpisane suglasnosti o fotografiranju kao i suglasnosti roditelja za siguran odlazak djece s ispita. 

Polaganje ispita u posebnim uvjetima

Prije no što prijavite svoje kandidate za ispite, trebali biste provjeriti ima li netko od njih posebne potrebe te se s nama posavjetovati o tome. 

Zahtjev za polaganje ispita u posebnim uvjetima mora biti popraćen originalnom liječničkom dokumentacijom, to jest poviješću bolesti, koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 • sadrži ime, odgovarajuće kvalifikacije i potpis priznatog liječnika.
 • jasno objašnjava na koji način vaša poteškoća opravdava polaganje ispita u posebnim uvjetima.
 • u slučaju specifičnih teškoća u učenju, npr. disleksije, nalazi moraju uključivati pojedinosti o stupnju poteškoća te uvjerenje da su nalazi o specifičnim teškoćama dobiveni pomoću odgovarajućih i priznatih pregleda; izvješće mora dati kvalificirani psiholog.

Zahtjev za polaganje ispita u posebnim uvjetima British Council će vam poslati elektronskom poštom. Za Cambridge English ispite zahtjev je potrebno poslati do roka prijave.  

Više informacija o polaganju ispita u posebnim uvjetima možete pronaći na stranicama o posebnim uvjetima Cambridge English i na našoj stranici.