Male and female candidate looking at the computer in the park
How to register ©

@British Council

Prijavite se za klasične pismene ili kompjutorske ispite slijedeći ove jednostavne korake.

Prije prijave obavezno pročitajte Pravila i propise (dokument možete preuzeti niže na stranici) kako biste se upoznali s pravilima raznih aspekata ispita. 

Možete birati želite li polagati papirnati ispit ili ispit putem računala. Ispiti putem računala jednaki su pismenim ispitima, samo je metoda polaganja drugačija. Ako niste sigurni koji format odabrati, saznajte više o Cambridge English računalnim testovima

 

Korak 1: Ispuniti online prijavnicu 

Korak 2: Plaćanje ispita 

Platiti možete:

 • online kreditnom kraticom (Visa ili Mastercard) na kraju procesa online prijave, u sklopu našeg portala
 • u Raiffeisen banci uz korištenje isprintanog e-maila koji ćete dobiti od sustava. Moguće je platiti i u drugim bankama, no molimo da obavezno navedete točan opis plaćanja (ime kandidata, ispit, ispitni rok).
 • uplatom na naš račun putem internet bankarstva - molimo Vas da obavezno navedete točan opis plaćanja (ime kandidata, ispit, ispitni rok).

Korak 3: Pošaljite nam potvrdu o plaćanju i suglasnost o fotografiranju 

 • Molimo da nam pošaljete potpisani formular za suglasnost o fotografiranju (možete ga preuzeti niže na stranici) te potvrdu o uplati.
 • Ako ispit polaže maloljetna osoba roditelji/staratelji nam moraju dostaviti i suglasnost za siguran odlazak djece s ispita (obrazac možete preuzeti niže na stranici)
 • Ove nam dokumente pošaljite emailom na exams@britishcouncil.hr 

Grupne prijave: Škole stranih jezika i druge ustanove

 • Ustanove prijavljuju svoje kandidate putem našeg Portalu za online prijavu. Za to im je potreban korisnički račun. Ako nemate svoj korisnički račun za naš portal, pošaljite nam upit na exams@britishcouncil.hr . Na portalu se može preuzeti excel formular za prijavu kandidata koji se treba popuniti i poslati nam kroz portal. Upute za korištenje portala možete preuzeti niže na stranici .
 • Dužnost je ustanove da informira kandidate odnosno njihove roditelje/skrbnike o Pravilima i propisima (mogu se preuzeti niže na stranici)
 • Za svakog od kandidata moramo dobiti odgovarajuću Suglasnost za fotografiranje na dan testiranja koju je potpisao sam kandidat ili njegov roditelj/skrbnik, ako je kandidat maloljetan (možete ga preuzeti niže na stranici). 
 • Za sve maloljetne kandidate nužno je dostaviti Suglasnost roditelja za siguran odlazak djece s ispita; obrazac možete preuzeti niže na stranici.
 • Ustanove mogu od British Councila dobiti račun ili mogu zatražiti od kandidata da izvrše uplate izravno na naš bankovni račun koristeći uplatnicu (možete ju preuzeti niže na stranici). U potonjem slučaju British Councilu ustanove trebaju poslati dokaz o svim uplatama. Ustanove British Councilu trebaju dostaviti i potpisane suglasnosti o fotografiranju kao i suglasnosti roditelja za siguran odlazak djece s ispita. 

Polaganje ispita u posebnim uvjetima

Prije no što prijavite svoje kandidate za ispite, trebali biste provjeriti ima li netko od njih posebne potrebe te se s nama posavjetovati o tome. 

Zahtjev za polaganje ispita u posebnim uvjetima mora biti popraćen originalnom liječničkom dokumentacijom, to jest poviješću bolesti, koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 • sadrži ime, odgovarajuće kvalifikacije i potpis priznatog liječnika.
 • jasno objašnjava na koji način vaša poteškoća opravdava polaganje ispita u posebnim uvjetima.
 • u slučaju specifičnih teškoća u učenju, npr. disleksije, nalazi moraju uključivati pojedinosti o stupnju poteškoća te uvjerenje da su nalazi o specifičnim teškoćama dobiveni pomoću odgovarajućih i priznatih pregleda; izvješće mora dati kvalificirani psiholog.

Zahtjev za polaganje ispita u posebnim uvjetima British Council će vam poslati elektronskom poštom. Za Cambridge English ispite zahtjev je potrebno poslati do roka prijave.  

Više informacija o polaganju ispita u posebnim uvjetima možete pronaći na stranicama o posebnim uvjetima Cambridge English i na našoj stranici.