Refunds and transfer policy HR

Povrat novca

Povrat novca uplaćenog za ispit vrši se isključivo zbog medicinskih razloga. 

Ukoliko takvi razlozi postoje, potrebno je priložiti originalnu liječničku potvrdu s čitko napisanom dijagnozom na engleskom ili latinskom jeziku unutar sedam dana od datuma odražavanja ispita. 

Imajte na umu da je moguće vratiti samo 50% uplaćenog iznosa. 

Svi odobreni zahtjevi za povrat novca procesiraju se nakon dobivanja odobrenja organizacije Cambridge English.

 

Prijenos

Uplate se ne mogu prenijeti na kasnije ispitno razdoblje ili s jedne razine ispita na drugu.