Cambridge English Qualifications: A2 Key (KET)
@British Council

A2 Key (KET) ispit je općeg engleskog jezika najniže razine u nizu Cambridge English Qualifications ispita. Uspješno položen ispit dokazuje da kandidat na jednostavnom engleskom jeziku može komunicirati u svakodnevnim situacijama. 

A2 Key for Schools (KETfS) ispit iste je razine kao i A2 Key (KET) i vodi k potpuno istoj međunarodno priznatoj diplomi. Jedina je razlika u tome što je sadržaj ispita usmjeren na interese i iskustva školske djece. 

Razina ispita: temeljna = A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Tko bi trebao polagati ovaj ispit?

Trebali biste polagati KET ispit ako ste učili ili vježbali engleski oko 250 sati te možete govoriti, pisati i razumjeti jednostavan engleski jezik. Ovaj je ispit prvi korak u izgradnji jezičnih vještina za rad i učenje u budućnosti. Kako biste položili ispit trebali biste moći:

  • postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima
  • razumjeti priopćenja i upute kada sugovornici govore polagano i jasno
  • reći sugovornicima što mislite o nečemu što ste pročitali ili čuli. 

Kakva je struktura ispita? 

Tri su dijela ispita. Zadaci čitanja, pisanja i slušanja polažu se istoga dana. Postoji mogućnost da se ispit govorenja održi drugog dana. Ispit govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog kandidata.   

A2 Key/A2 Key for Schoools Čitanje i pisanje Slušanje  Govorenje
Trajanje ispita  1 hr i 10 minuta 30 minuta 8 - 10 minuta po paru kandidata
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 50 % 25 % 25 %

Vanjske poveznice

A2 Key Sample Papers and tips for test takers from Cambridge Assessment English   

A2 Key for Schools Sample Papers and tips for test takers from Cambridge Assessment English   

ATTENTION! New exam version from 2020