What to expect on exam day HR

Ovdje ćete pronaći upute i savjete što raditi tijekom pismenog i usmenog ispita. 

Što raditi tijekom pismenog ispita?

PRIJE POČETKA ISPITA

 • Provjerite datum, vrijeme i adresu na kojoj će se održati ispit. Ispitni centar će Vam poslati ove informacije. Imate li kakvih pitanja, javite se centru prije samog dana održavanja ispita.
 • Na mjesto održavanja ispita dođite barem 20 minuta prije početka ispita. 
 • Na ispit donesite svoju putovnicu ili osobnu iskaznicu. Morate donijeti originalan dokument i on mora biti važeći na dan ispita.
 • Sa sobom ponesite običnu olovku, kemijsku olovku i gumicu.
 • Imajte svoj raspored pri ruci. Provjerite koji broj kandidata imate ("candidate number"). Raspored po dvoranama i stolovima bit će napravljen prema brojevima kandidata.
 • Ne unosite hranu ni piće u prostoriju u kojoj se održava ispit (osim vode u prozirnoj plastičnoj boci).
 • U prostoriju u kojoj se održava ispit ne smijete unijeti mobilne telefone niti druge elektroničke naprave. Morate ih predati supervizoru koji će ih pohraniti na sigurno do završetka posljednje pisane komponente ispita.
 • Pronađite dvoranu u koju ste raspoređeni. Supervizor će vas obavijestiti kad bude vrijeme za ulazak u dvoranu. 

KADA UĐETE U ISPITNU DVORANU:

 • Ostavite sve nedopuštene predmete (knjige, torbe i sl.) na mjestu koje će vam pokazati supervizor. 
 • Nakon što ste se smjestili, supervizor će zatražiti da vidi vašu putovnicu ili osobnu iskaznicu kao i vaš raspored kako bi potvrdio da ste kandidat koji je prijavljen za ispit. 
 • Supervizor će podijeliti ispitna pitanja, a u nekim slučajevima i poseban list za odgovore i / ili papir za koncept. 
 • Ako vaše ime nije točno otisnuto na ispitu o tome odmah obavijestite supervizora. 
 • Supervizor će dati upute za svaki od dijelova ispita. Pažljivo ih saslušate i ako imate bilo kakvih pitanja o postupku pitajte supervizora.
 • Polažete li test slušanja, provjerite da li dovoljno dobro čujete snimku testa. U protivnom odmah obavijestite supervizora.

KADA ISPIT ZAPOČNE:

 • Pročitajte upute na prednjoj stranici knjižice s ispitnim pitanjima, kao i na odvojenom listu za odgovore ako ste ga dobili.
 • Ne otvarajte knjižicu s pitanjima dok supervizor to ne dopusti.
 • Supervizor će vas obavijestiti o trajanju svakog od dijelova ispita. Svakako dovršite sve zadatke u propisanom vremenu, jer nećete dobiti dodatno vrijeme za prijenos odgovora. 
 • Supervizor će vam reći trebate li koristiti običnu ili kemijsku olovku za rješavanje zadatka u svakom od dijelova ispita. 
 • Na testu pisanja pišite unutar sivih crta na mjestima koja su predviđena u knjižici s ispitnim pitanjima. Prazne stranice upotrijebite za koncept. 
 • Test slušanje podijeljen je na dijelove, a snimka na CD-u sadrži sve stanke koje su potrebne kao i sve upute kandidatima. Svaki ćete dio čuti dva puta. U snimku je uključeno i vrijeme u kojem je potrebno prenijeti odgovore, a CD će vas obavijestiti kad je test završen.
 • Ne smijete razgovarati, prepisivati, imati ili upotrebljavati nedozvoljene predmete (kao što su mobilni telefoni ili rječnici). U protivnom možete biti diskvalificirani. 
 • Želite li za vrijeme ispita ići u WC, molimo vas da podignete ruku.  Supervizor će vas iz sigurnosnih razloga pratiti. Zbog stanke za odlazak u WC nećete dobiti dodatno vrijeme za rješavanje ispita.
 • Supervizor će vas upozoriti kada za rješavanje ispita preostane 10 i 5 minuta.

NA KRAJU ISPITA:

 • Prestanite pisati čim vam supervizor naloži da odložite olovke. 
 • Predajte sve papire supervizoru: ispitna pitanja, listove za odgovore i papire za koncept i dr.
 • Ostanite sjediti na svojem mjestu dok vam supervizor ne kaže da možete izaći iz prostorije. 

NAKON ISPITA:

 • Prije nego što napustite prostoriju provjerite jeste li ponijeli sve svoje stvari.
 • Svakako zadržite primjerak svog rasporeda, budući da su na njemu navedeni podaci pomoću kojih možete pristupiti svojim rezultatima.

PRIJAVA NEPREDVIĐENIH DOGAĐAJA

 • Ako se tijekom ispita dogodilo nešto nepredviđeno što je moglo utjecati na vaše rezultate (npr. ako vam je tijekom ispita pozlilo ili ako je buka utjecala na test slušanja), morate o tome odmah obavijestiti supervizora. 

Što činiti tijekom usmenog ispita?

 • Sa sobom ponesite svoju putovnicu ili osobnu iskaznicu te svoj raspored. 
 • Na mjesto održavanja ispita dođite barem 15 minuta prije zakazanog vremena ispita. 
 • Znakovi će vam pomoći da pronađe gdje se održavaju usmeni ispiti. 
 • Supervizor će usporediti vašu identifikacijsku ispravu s podacima na popisu ispitnih kandidata.
 • Supervizor će vas fotografirati za potrebe identifikacije. 
 • Kada prođete provjeru i obavite fotografiranje, morate ostati u prostoru u kojem se održavaju usmeni ispiti dok ne dođete na red. Dok čekate na ispit molimo vas da budete tihi kako ne biste ometali ispite drugih kandidata. 
 • Isključite svoj mobilni telefon i druge elektronske naprave. Ostavite svoje stvari na za to predviđenom mjestu koje će vam pokazati supervizor. 
 • Usmeni se ispit održava se u paru. Supervizor će, u skladu s rasporedom, odrediti koji će drugi kandidat biti u paru s vama. U slučaju izostanka nekih od kandidata parovi će biti preraspoređeni tako da se izbjegne čekanje. 
 • Ukoliko se pojavi neparni broj kandidata, posljednji će kandidati koji polažu ispit odgovarati u grupi od troje. Ispit se ne može održati za samo jednog kandidatom. 
 • Dobit ćete perzonalizirani obrazac za ocjenjivanje. Nemojte ga savijati, gužvati ili pisati po njemu. Morate ga predati ispitivaču kada uđete u prostoriju. 
 •  Ako vaše ime nije točno otisnuto na obrascuo tome odmah obavijestite supervizora. 

Fotografiranje na dan ispita

Fotografiranje na dan ispita obavezno je za FCE, CAE i CPE. Fotografiranje će se održati na dan usmenog ispita. 

Svaki od kandidata (ili roditelj/staratelj maloljetnog kandidata) mora potpisati odgovarajući obrazac o suglasnosti: 

Pravila o sigurnom odlasku djece s ispita

Prema British Councilovim pravilima o sigurnom odlasku djece s ispita djeca u dobi od 11 do 17 godina smiju samostalno napustiti prostorije samo ako je roditeljski pristanak dan u pisanom obliku. U protivnom ih moraju s ispita odvesti roditelji ili skrbnici odnosno osoba kojoj su roditelji dali pisanu dozvolu.

Za sve maloljetne osoba koje polažu ispite roditelji/staratelji nam moraju dostaviti i suglasnost za siguran odlazak djece s ispita (ADOBE PDF 147KB).