Cambridge English Qualifications: Busines English Certificates
@British Council

U današnjem globaliziranom poslovnom svijetu važno je poslodavcima pokazati da možete učinkovito komunicirati na engleskom jeziku u svakodnevnim poslovnim situacijama. British Council nudi tri ispita poslovnog engleskog jezika: 

 • B1 Business Preliminary
 • B2 Business Vantage
 • C1 Business Higher

Format ispita:

Možete odabrati format ispita: pismeni ispit ili ispit na računalu.

Ispiti putem računala jednaki su kao tradicionalni pismeni ispiti što se tiče strukture, samo je metoda polaganja drugačija. 

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

B1 Business Preliminary ispit poznat je i kao Business English Certificate (BEC) Preliminary. Prvi je u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će poslodavcima da možete komunicirati na engleskom jeziku u praktičnim, svakodnevnim poslovnim situacijama. Iste je razine kao B1 Preliminary (PET) ispit prema Zajedničkom europskom referetnom okviru za jezike ali je usmjeren na poslovni engleski jezik. 

Razina kompetencije: srednja = B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

Tko bi trebao polagati ovaj ispit?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele unaprijediti znanje engleskog jezika zbog svoje poslovne karijere. Učenje za B1 Business Preliminary ispit pružit će vam dobre temelje u jezičnim vještinama koje su vam potrebne za rad u međunarodnom poslovanju.  

Da biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost: 

 • praćenja kratkih telefonskih razgovora ili rasprava o općem poslovanju
 • raspravljanja o praktičnim poslovnim zadacima kao što su naručivanje ili odgovaranje na opće upite
 • pisanja kratkih činjeničnih poslovnih ili elektronskih pisama.

Kakva je struktura ispita?

Ispit se sastoji od tri dijela. Testovi čitanja i pisanja te slušanja polažu se istog dana. Postoji mogućnost da se test govorenja održi drugog dana. Test govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog ili dva ispitna kandidata.

B1 Business Preliminary Čitanje i pisanje Slušanje Govorenje
Trajanje ispita 1 h i 30 minuta 40 minuta 12 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 50 % 25 % 25 %

 Vanjska poveznica:

B1 Business Preliminary free sample tests

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

B2 Business Vantage ispit također je poznat kao Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Drugi je u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete komunicirati na engleskom jeziku u poslovnom okruženju. Iste je razine kao B2 First ispit prema Zajedničkom europskom referetnom okviru za jezike ali je usmjeren na poslovni engleski jezik. 

Razina kompetencije: viša srednja = B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Tko bi trebao polagati ovaj ispit?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele dokazati svojim poslodavcima da je njihovo znanje engleskog jezika dovoljno dobro za rad u poslovnom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku. Učenje za B2 Business Vantage doprinijet će vašem samopouzdanju, kao i vještinama na engleskom jeziku koje su vam potrebne da biste uspjeli u međunarodnom poslovanju.  

Da biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost: 

 • razumijevanja značenja poslovnih izvještaja i pisama
 • izražavanja mišljenja ili održavanja rasprave o činjeničnim pitanjima
 • održavanja kratke pripremljene prezentacije i pisanja kratke ponude.

Kakva je struktura ispita?

Ispit se sastoji od četiri dijela. Testovi čitanja i pisanja te slušanja polažu se istog dana. Postoji mogućnost da se test govorenja održi drugog dana. Test govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog ili dva ispitna kandidata.

B2 Business Vantage Čitanje Pisanje Slušanje Govorenje
Trajanje ispita 1 h 45 minuta 40 minuta 14 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 25 % 25 % 25 % 25 %

Vanjska poveznica

B2 Business Vantage free sample tests

C1 Business Higher (BEC Higher)

C1 Business Higher ispit poznat je i kao Business English Certificate Higher (BEC Higher). Posljednji je ispit u seriji od tri Cambridge English poslovna certifikata. Stjecanje ove kvalifikacije pokazat će da možete sa sigurnošću komunicirati na engleskom jeziku u poslovnom okruženju. Iste je razine kao C1 Advanced ispit prema Zajedničkom europskom referetnom okviru za jezike ali je usmjeren na poslovni engleski jezik.

Razina kompetencije: napredna = C1  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Tko bi trebao polagati ovaj ispit?

Ispit bi trebali polagati kandidati koji žele razviti profesionalnu razinu vještina na engleskom jeziku. Stjecanje kvalifikacije C1 Business Higher dokaz je poslodavcima da kandidati mogu učinkovito djelovati u zahtjevnom poslovnom okruženju koje komunicira na engleskom jeziku.

Da biste položili ispit trebali biste pokazati sposobnost:

 • aktivnog sudjelovanja u poslovnim sastancima izražavanjem svojih mišljenja i argumentiranjem svojeg gledišta
 • razumijevanja većine poslovnih izvještaja i dopisivanja
 • pisanja detaljnih poslovnih prijedloga i pisama.

Kakva je struktura ispita?

Ispit se sastoji od četiri dijela. Testovi čitanja i pisanja te slušanja polažu se istog dana. Postoji mogućnost da se test govorenja održi drugog dana. Test govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog ili dva ispitna kandidata.

C1 Business Higher Čitanje Pisanje Slušanje Govorenje
Trajanje ispita 1 h 1 h i 10 minuta 40 minuta 16 minuta
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 25 % 25 % 25 % 25 %

 Vanjska poveznica:

C1 Business Higher free sample tests