Aptis for teens

Širom svijeta učenje engleskog jezika počinje sve ranije što povećava potrebu za procjenom znanja. Škole i roditelji svjesni su važnosti znanja engleskog jezika u daljnjem školovanju, napredovanju i radu u međunarodnom okruženju.

ŠTO JE APTIS TEENS?

 • Aptis Teens je novi alat za testiranje znanja engleskog  jezika koji je razvio British Council, a koji je posebno osmišljen za tinejdžere te ih testira kroz korištenje njima poznatih tema i scenarija.
 • Aptis Teens fokusira se na pojedine vještine uz brzu obradu rezultata.
 • Pitanja su osmišljena tako da su vezana za aktivnosti kojima se tinejdžeri svakodnevno bave, kao npr. društvene mreže, domaće zadaće, školska događanja, sport, čemu je cilj učiniti ispit pristupačnijim i bližim njihovom svijetu. Ovaj moderni pristup testiranju omogućuje kandidatima da pokažu svo svoje znanje i vještine.Aptis Teens može se integrirati u obrazovni sustav što omogućuje da se stupanj znanja učenika učinkovito i pouzdano mjeri tijekom školovanja.
 • Aptis Teens može se integrirati u obrazovni sustav što omogućuje da se stupanj znanja učenika učinkovito i pouzdano mjeri tijekom školovanja.

TKO KORISTI APTIS TEENS?

 • Srednje škole
 • Ministarsvta obrazovanja širom svijeta
 • Škole stranih jezika
 • Nastavnici koji provode individualnu nastavu
 • Bilingvalne škole

ČEMU APTIS SLUŽI?

 • Grupiranje učenika prema stupnju znanja
 • Procjena spremnosti za polaganje nekog od certificiranih ispita iz engleskog jezika
 • Procjena spremnosti za studiranje u inozemstvu i/ili na stranom jeziku
 • Identifikacija slabih i jakih strana učenika kako bi se nastava mogla prilagoditi konkretnim potrebama
 • Evaluacija programa učenja
 • Provjera napredovanja učenika tijekom dužeg programa obrazovanja.

Fleksibilni smo i oko izdavanja rezultata pa ih možemo obraditi u grupnom i individualnom obliku.

Rezultat se daje na skali od 0-50 za svaku komponentu ispita, što se može koristiti za usporedbu kandidata u grupi te mjerenje progresa ako ponavljaju testiranje.  Pored bodovnog rezultata, rezultati za svaku komponentu izražavaju se i u obliku stupnjeva zajedničkog referentnog okvira Vijeća Europe (A1 – C). Ako se testiraju sve 4 jezične vještine, dobiva se i sveukupni stupanj znanja od A1 do C.

Podijelite sadržaj