Kada ću dobiti rezultate?

Ne morate dugo čekati na rezultate testa IELTS.

Možete se prijaviti na portal za ispitanike da biste pogledali rezultate. Rezultati IELTS-a ostaju na internetu 28 dana, ali ne smiju se koristiti kao službena potvrda vašeg uspjeha.

Ako ste polagali test na papiru, moći ćete pregledati rezultate 13 kalendarskih dana nakon datuma testiranja.

Kada ću dobiti fizički primjerak rezultata?

Papirnati primjerak vaših rezultata na testu IELTS u obliku Obrasca izvješća o testu (Test Report Form) šaljemo poštom 13 dana nakon datuma pismenog testiranja. Imajte na umu da isporuka može potrajati sedam radnih dana.

Rezultate IELTS-a nećemo otkrivati telefonom niti e-poštom.

Obrazac izvješća o testu (Test Report Form) šaljemo izravno ustanovama kod kojih se prijavljujete

Možemo poslati do pet dodatnih kopija TRF-a izravno ustanovama kod kojih se prijavljujete (npr. sveučilišta, uredi za imigraciju, itd.). Ako to želite, priložite odgovarajuće adrese prilikom prijave za test.

Ne zaboravite navesti potpunu poštansku adresu ustanove. Bez potpune adrese ne možemo provjeriti ima li ustanova pristup usluzi za potvrdu Obrasca izvješća o testu IELTS koji im omogućuje pregled rezultata nakon elektroničke predaje. Ako nemaju pristup toj usluzi, TRF šaljemo poštom.

Što znači moj rezultat na IELTS-u?

Dobit ćete ocjenu na IELTS-u u rasponu od 0 do 9 za svaki dio testa, a ocjena odražava vaše znanje engleskog jezika.

TRF prikazuje rezultat za svaku od četiriju vještina (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje), kao i ukupnu ocjenu. Ocjena u svakom odjeljku testa može biti u obliku cijelog broja (na primjer 5.0, 6.0, 7.0) ili decimalnog (5.5, 6.5, 7.5).

Saznajte više o tome što vaš rezultat znači ovdje.

Koliko vrijede moji rezultati na IELTS-u?

Organizacije obično ne prihvaćaju rezultate ako su stariji od dvije godine, osim ako nemate dokaz da aktivno održavate ili nastojite poboljšati znanje engleskog jezika od polaganja. IELTS partneri ne mogu potvrditi valjanost rezultata testa koji su stariji od dvije godine.

Kako mogu zatražiti ponovno ocjenjivanje testa IELTS?

Ako niste postigli očekivani rezultat, možete zatražiti ponovno ocjenjivanje testa. To se naziva ponovnim ocjenjivanjem (Enquiry on Results - EOR). Možete odabrati koje dijelove testa želite ponovno ocijeniti i to ćete morati zatražiti u centru u kojem ste polagali.

Naknada za tu uslugu iznosi 900 HRK, a vraća vam se ako je vaš rezultat u nekom dijelu bolji. Za ponovno ocjenjivanje morate se prijaviti najkasnije šest tjedana nakon datuma testiranja. U nastavku preuzmite obrazac za ponovno ocjenjivanje i predajte ga u centru za testiranje u kojem ste polagali.

Obavezno priložite svoj originalni Test Report Form i potrvdu o uplati.

Provedba ponovnog ocjenjivanja traje 2 do 21 dan, što ovisi o nekoliko faktora, uključujući broj dijelova testa koje želite ponovno ocijeniti. Ako ne primite rezultate nakon 28 dana, kontaktirajte vaš ispitni centar.

Mogu li ponovno polagati test IELTS?

Nema ograničenja za ponovno polaganje IELTS-a. Možete se prijaviti za test čim osjetite da ste spremni. Imajte na umu da rezultat vjerojatno neće biti bolji ako niste uložili značajan trud da biste poboljšali znanje engleskog prije ponovnog polaganja.

U odjeljku za pripremu ispunite pripremni test i procijenite svoje znanje.